Kwalifikacja A.23  - Projektowanie fryzur

          (kwalifikacja w zawodzie fryzjer, która stanowi podbudowę zawodu technik usług fryzjerskich)